Földi Exchange postafiók elérérés – Azure AD Conditional Access

Ügyfeles konzultáció során merült fel az alábbi scenárió:

“Exchange 2016 hybrid környezetünk van, sok postafiókot már migráltunk az O365-be, de sok még a földi Exchange-en van. Az Exchange Online elérésére van több Conditional Access lehetőségünk (MFA, Intune compliant device stb) is, lehetne ezt a földi fiókokra is alkalmazni?”

Jó hír, hogy lehetséges, a Hybrid Modern Authentication révén (minimum követelmény az Exchange 2013 és Outlook 2013)

Hogyan néz ki a Hybrid Modern Authentication (HMA) folyamat?

  1. A felhasználó elindítja az Outlookot ami az autodiscover segítségével csatlakozik a földi Exchange–hez. Innen a kapcsolat továbbmegy az evoSTS URL-hez, amit az HMA kialakítása során beállítottunk.
  2. Az Outlook az AzureAD-hoz fordul, végrehajtja a modern auth folyamatot, alkalmazódnak rá az esetlegesen beállított Conditional Access szabályok.
  3. A sikeres auth után a felhaszáló megkapja az Access Tokent és Refresh Tokent.
  4. Az Access Tokent átadva a földi Exchange szervernek, a mailbox elérhetővé válik.
Hybrid modern authentication diagram

Kinek ajánlott a HMA?

Olyan szervezeteknek, ahol hosszú távú hybrid kialakítását tervezik, és biztosítani kívánják, hogy a földi postafiókok elérése is ugyanolyan szabályozottan történjen, mint a felhős esetén.

Exchange levélküldési probléma – mail queue stuck

Ha január 1-je után azt látjuk, hogy az Exchange szervereken állnak a levelek a küldési sorban, és az eventviewerben ezt látjuk:

“Error
The FIP-FS “Microsoft” Scan Engine failed to load. PID: 9244, Error Code: 0x80004005. Error Description: Can’t convert “2201010005” to long.”

Exchange mail flow breaks Event 5300 FIPFS

A megoldást itt találjuk: https://aka.ms/ResetScanEngineVersion

Ezt a ps scriptet lefuttatva az alábbi outputot kapjuk:

[PS] C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Scripts>.\Reset-ScanEngineVersion.ps1
EXCH1 Stopping services...
EXCH1 Removing Microsoft engine folder...
EXCH1 Emptying metadata folder...
EXCH1 Starting services...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Filtering Management Service (FMS)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Transport (MSExchangeTransport)' to start...
EXCH1 Starting engine update...
Running as EXCH1-DOM\Administrator.
--------
Connecting to EXCH1.CONTOSO.com.
Dispatched remote command. Start-EngineUpdate -UpdatePath http://amupdatedl.microsoft.com/server/amupdate

További információ: https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/email-stuck-in-transport-queues/ba-p/3049447